Categorieën

  • Gewichtsbeheersing
  • Aanvullende producten
  • Snacks (NIEUW!!!!)
  • Herbalife24
  • Vezelrijke producten
  • Sportvoeding
  • Accesoires
  • Verzorging met Herbal Aloe
 1. Het gebruik van klantinformatie
Uw persoonlijke gegevens die u verplicht of optioneel kunt of moet invullen op www.myhappybody.nl heeft My Happy Body nodig voor het verwerken van u bestelling of voor het reageren op uw vraag of opmerking. Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres zijn daar voorbeelden van. Uw naam en adresgegevens worden uitsluitend gebruikt als verzendadres van uw bestelling. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor elektronische communicatie tussen My Happy Body en u. U krijgt namelijk na het plaatsen van een bestelling een e-mail met daarin de orderbevestiging. Antwoorden op uw vragen en/of opmerkingen zullen ook hoofdzakelijk per e-mail verlopen. Uw telefoonnummer wordt, tot slot, alleen gebruikt bij incidentele vertragingen van uw bestelling. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in de database van www.myhappybody.nl. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet.

2. Opslag van de informatie
Uw persoonlijke gegevens en uw bestelgegevens worden bewaard in een beveiligde database. Periodiek zullen deze gegevens geschoond worden en oude gegevens worden verwijderd. Bij vragen over de gegevens die My Happy Body van u heeft opgeslagen, kunt u contact op ons opnemen via het contact menu op www.myhappybody.nl. U zult dan zo spoedig mogelijk de door My Happy Body geregistreerde informatie ontvangen. Voor zover uw klanteninformatie nog aanwezig is en u deze wilt laten verwijderen, kunt u door middel van hetzelfde communicatiekanaal hiertoe aan ons een opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen, zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

3. Informatieverstrekking aan derden
Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht, verhandeld noch verhuurd aan derde personen, instantie of organisaties. Daarmee worden gegevens over uw bestellingen niet verstrekt aan derde, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bij een voorkomen zal u hiervan op de hoogte gesteld worden.

4. Uitzondering met betrekking tot informatieverstrekking aan derde
Herbalife International is, op contractuele basis, gerechtigd tot het opvragen van persoonsgegevens van klanten van Onafhankelijke Herbalife Distributeurs. Dit gebeurt bij hoge uitzondering en op incidentele basis. De gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor stastieken en klanttevredenheidsonderzoeken.

5. Uw toestemming
Door gebruik te maken van www.myhappybody.nl gaat u akkoord met het door My Happy Body verzamelen van gegevens en gebruik hiervan op de hierboven beschreven manier.

6. Wijzigingen
Wijzigingen van de Privacy Policy worden duidelijk kenbaar gemaakt op onze website.

7. Overige
Bij vragen over de Privacy Policy of de toepassingen hiervan, kunt u contact met ons opnemen via het contact menu op www.myhappybody.nl.